Contact Us

Address

Building No. 1, No. 57 Andemen Street, Yuhuatai District, NanJing, Jiangsu, China

Zip code

210012

Tel

025-83168166

Fax

025-83168160

Email

yijiahe@yijiahe.com

Complaint Email

yjhxxfk@yijiahe.com

Back Top