Contact Us
_

Address

Building No. 1, No. 57 Andemen Street, Yuhuatai District, NanJing, Jiangsu, China

f

Zip code

210012

\

Tel

025-83168166

s

Fax

025-83168160

z

Email

yijiahe@yijiahe.com

z

Complaint Email

yjhxxfk@yijiahe.com

Back Top